Uvjeti kupnje

Informacije o trgovačkom društvu


Žiro račun IBAN kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb: HR
Sjedište: Sig Sistemi d.o.o. Zagrebačka 13 A, 10431 Sv. Nedelja
Email web trgovine: info@sigsistemi.hr
Tel: +385 (0) 1 3371 470
OIB: 90045754930
MB: 080751068
Temeljni kapital:
2654,46
Član društva:
Silvija Kahlina


Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

1) Prodavatelj - trgovačko društvo Sig Sistemi d.o.o. Zagrebačka 13 A, 10431 Sv. Nedelja

 

2) www.sigsistemi.hr - web stranica u vlasništvu Prodavatelja

 

3) Kupac - svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.

 

4) Korisnik "www.sigsistemi.hr" – svaka osoba koja web stranicu „www.sigsistemi.hr" koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu

 

5) Korištenje „www.sigsistemi.hr " – pristup stranici www.sigsistemi.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovine

 

6) Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „www.sigsistemi.hr "

 

7) Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „www.sigsistemi.hr ", a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

 

 

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.sigsistemi.hr isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.sigsistemi.hr

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s društvom Sig Sistemi d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, Zagrebačka 13 A 10431 Sv. Nedelja (dalje u tekstu: Prodavatelj), u svojstvu prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.sigsistemi.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.sigsistemi.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.Značenje izraza navedenih u ovim Uvjetima korištenja

 

Prodavatelj – trgovačko društvo Sig Sistemi d.o.o., Zagrebačka 13 A 10431 Sv. Nedelja

www.sigsistemi.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja.

Korisnik "www.sigsistemi.hr“– svaka osoba koja web stranicu „www.sigsistemi.hr'' koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenje „www.sigsistemi.hr“ – pristup stranici www.sigsistemi.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina.

Kupac - svaka fizička osoba koja putem Web-stranice Prodavatelja, a nakon pregleda ponude proizvoda Prodavatelja donosi odluku o kupnji proizvoda i/ili korištenju usluga, na način kako je uređeno ovim Uvjetima, odnosno koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „www.sigsistemi.hr“.

Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „www.sigsistemi.hr“, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

Elektronska komunikacija – posjećivanjem web trgovine, osoba komunicira elektronskim putem. Time prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su Vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.


Opće odredbe Uvjeta korištenja

 1. Nositelj svih prava na internet stranici www.sigsistemi.hr je Prodavatelj. Sve Kupce koji obavljaju narudžbu putem web stranice Prodavatelja upućujemo da se upoznaju s Uvjetima korištenja Prodavatelja. Za Kupca će biti važeći oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku sklapanja Ugovora s Prodavateljem. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da Uvjete korištenja u cijelosti razumije i prihvaća. Uvjeti korištenja će biti dostavljeni Kupcu na njegovu e-mail adresu. U slučaju postojanja nejasnoća u Uvjetima korištenja, Kupac se može obratiti Prodavatelju.
 2. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima korištenja te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama, a u slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Prodavatelju.
 3. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta korištenja, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.sigsistemi.hr. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.sigsistemi.hr internet stranici.
 4. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine Prodavatelja te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i web trgovine Prodavatelja, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje online kupnje.
 5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 6. Registracija nije obavezan korak prilikom narudžbe proizvoda na ovim stranicama. Kupnju možete izvršiti i kao gost.
 7. Korisnici ,, www.sigsistemi.hr „dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Korisnik nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Ako dođe do bilo kakve promjene podataka koje je Kupac unio prilikom registracije, dužan je odmah ažurirati korisnički račun kako bi nas obavijestio o nastalim promjenama.
 8. Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka ne jamčimo za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.
 9. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.sigsistemi.hr podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.sigsistemi.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.sigsistemi.hr.    
 10. Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, kako je opisano u prethodnom stavku. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.
 11. Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

 

 

 

 

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 1. Online kupnja može se ostvariti registracijom na za to predviđenom mjestu na www.sigsistemi.hr ili kao gost, pri čemu će kupac unijeti podatke poput email adrese, adrese za dostavu, imena i prezimena. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.
 2. Proizvodi se naručuju putem košarice na stranici www.sigsistemi.hr, a mogu ih naručiti registrirani kao i neregistrirani korisnici.
 3. Prije podnošenja narudžbe, potrebno je označiti polje „Slažem se s Uvjetima poslovanja i upoznat/a sam s time da narudžba uključuje obvezu plaćanja “.
 4. U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato jer naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti, pisanim će putem obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.
 5. Prodavatelj zadržava pravo odbiti bilo koju Narudžbu bez obveze davanja obrazloženja. Prodavatelj zadržava pravo ne isporuke narudžbe ako postoji sumnja na zlouporabu.

 

 

 

 


Cijena proizvoda i način plaćanja

 1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u službenoj valuti sukladno zakonskim propisima te je u istima sadržan pripadajući PDV.
 2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web trgovinu.
 3. Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji je Kupac naručio, obavijestit ćemo ga što je prije moguće i dati mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će nadoknađeni u cijelosti.
 4. Postoje određene akcije koje ne moraju biti iste u trgovini i na webshopu tako da su moguće razlike u cijenama odnosno popustima između webshopa i poslovnica. Plaćanje

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Prodavatelju jednim od niže navedenih načina plaćanja:

 1. Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Prodavatelj prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Prodavatelj prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja. Ponuda vrijedi 4 dana, nakon isteka 4 dana kao takva prestaje vrijediti.


Kupac jamči kako su sve pojedinosti koje je predao u svrhu svoje narudžbe i njezine isporuke ispravne,

Kupoprodajni ugovor je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.


Račun

Za sva pitanja u vezi računa, kupac se može obratiti na e-mail: info@sigsistemi.hr

Prodavatelj zadržava pravo na promjenu cijene prema izdanoj narudžbi u slučaju da je do iste došlo nenamjernom (tehničkom) greškom u sustavu. Ukoliko se dogodi takva situacija, kontaktirat će Vas naš web predstavnik.


Dostava

Dostava se obavlja na području cijele Republike Hrvatske na sljedeći način:

 • dostava je besplatna iznad 80 €
 • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave,
 • trošak dostave ovisi o okolnostima kao što su količina i lokacija dostave. Iznos troška dostave bit će vidljiv prije narudžbe, ovisno o narudžbi i eventualno primjenjivim pogodnostima,
 •  za artikle na kojima nije naznačena cijena odnosno piše "pošalji upit" vrijedi poseban izračun dostave,
 •  rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 2 do 7 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom (nije lagerski artikal),
 •  rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na lageru, na hrvatske otoke je 7 do 10 radnih dana,
 •  u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike,
 •  u slučaju pogrešno naručenog proizvoda od strane kupca trošak poštarine snosi kupac.

Svi proizvodi su zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac će obaviti pregled pošiljke te utvrditi postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih treba reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.

Preporučamo otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode  s računom, a ako nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je potvrđuje da je primio neoštećen paket, odnosno smatra se da je Kupac pregledom pošiljke utvrdio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa. U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova. Nepreuzete pakete Prodavatelj čuva u maksimalnom trajanju do 7 dana od neuspjele dostave/obavijesti o preuzimanju, u kojem je moguće proizvod preuzeti po dogovoru. Nakon toga ugovor se smatra raskinutim i novac koji je plaćen za proizvod će biti vraćen.


Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke Proizvoda i reklamacije

 

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.


Povrat:

         Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu. Kupac je dužan vratiti neoštećeni proizvod, u originalnoj ambalaži uz dokaz o kupnji, svaki radni dan od 08-16, odnosno uz prethodnu najavu na e-mail info@sigsistemi.hr . Adresa povrata je Sig Sistemi d.o.o. Zagrebačka 13 A, 10431 Sv. Nedelja

Za kupljenu ispravnu robu koja nije korištena ne vraćamo novac, ali ćemo ju rado zamijeniti za druge artikle u protuvrijednosti  robe koja se vraća, uz obvezno predočenje računa.

Zamjenu ispravne nekorištene robe u originalnoj neoštećenoj ambalaži odobravamo u roku 8 dana od dana kupnje.

Sve kemijske proizvode (boje, lakove, ljepila, silikone, razrjeđivače i sl.) nije moguće zamijeniti za drugu robu, jer ne možemo znati da li su ispravno skladištene u slučaju jako visokih ili niskih temperatura te drugih faktora koji mogu utjecati na originalnu kvalitetu.

Toniranu robu, robu naručenu isključivo za kupca ili koja je na akciji nije moguće zamijeniti.


Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

 1. Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list.
 2. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje dokaza o kupnji (primjerice računa) i jamstvenog lista. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.
 3. U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim se jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.
 4. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.
 5. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom.

 

 

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Rješavanje sporova je moguće pred drugim centrima za mirenje.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ODR).